Home > Privacy

Privacy verklaring R&C Business International B.V.

R&C Business International B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. In het kader van het verwerken van gegevens waarborgt en respecteert R&C Business International B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Doel van de gegevensverwerking

Bij bezoek aan deze website kan R&C Business International B.V. gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via een vragenformulier op de website hebt ingevuld. Voor het verwerken van gegevens, die R&C Business International B.V. via deze website ontvangt, zal R&C Business International B.V. voorafgaand om uw toestemming vragen.

Uw recht van verzet

R&C Business International B.V. verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om uw persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst,risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u inzage, wijziging of verwijdering wenst in de door ons bijgehouden persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, dan kunt u dit kenbaar maken aan R&C Business International B.V. afdeling Retail.

Beveiliging

Bij R&C Business International B.V. worden uw persoonlijke gegevens beveiligd op servers in een omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de R&C Business International B.V. organisatie.

Contact

Contact Information.


mail icon Email: info@rcbi.nl

icon telefoon Mobile NL: +31-(0)6-53618876

icon telefoon Mobile BE: +32-(0)495-518486

icon www Website: www.rcbi.nl

icon www Website: www.roadscan.nl

icon www Website: www.unisee.nl

location marker icon Address:
Bedrijventerrein "Driehoeven"
Putsemolentje 3
4641 SK ,Ossendrecht
Nederland

The email address will not be published. Required fields are marked with *

Name *

Email *

Subject

Message