Home > Disclaimer

Disclaimer R&C Business International B.V.

R&C Business International B.V. Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:Toegankelijkheid website

R&C Business International B.V. probeert ernaar te streven dat de aangeboden informatie op de website correct is. Bij de samenstelling wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Verwijzingen en hyperlinks

Op de website van R&C Business International B.V. wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door R&C Business International B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. R&C Business International B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Toegankelijkheid website

R&C Business International B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. R&C Business International B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen.

Informatie van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Wij staan niet in voor de continuïteit en werking van deze links. De inhoud van sites waarnaar op deze site verwezen wordt is niet volledig door ons gecontroleerd en/of geautoriseerd. Voor de inhoud van deze sites kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bij bezoek aan deze website kan R&C Business International B.V. gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via een vragenformulier op de website hebt ingevuld. Voor het verwerken van gegevens, die R&C Business International B.V. via deze website ontvangt, zal R&C Business International B.V. voorafgaand om uw toestemming vragen.

Doel van de gegevensverwerking

Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door R&C Business International B.V. niet nageken wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Eigendomsrechten:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de in deze website opgenomen gegevens, teksten, beelden, logo's, namen en enige andere onderdelen mogen worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen of gedistribueerd in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, R&C Business International B.V.

Privacy:

De door R&C Business International B.V. verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de AVG Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Webmaster

Heeft u wensen, suggesties of opmerkingen over deze site dan kunt u deze zenden naar de Webmaster

Contact

Contact Information.


mail icon Email: info@rcbi.nl

telefoon icon Mobile NL: +31-(0)6-53618876

telefoon icon Mobile BE: +32-(0)495-518486

icon www Website: www.rcbi.nl

icon www Website: www.roadscan.nl

icon www Website: www.unisee.nl

icon location marker Address:
Bedrijventerrein "Driehoeven"
Putsemolentje 3
4641 SK ,Ossendrecht
NederlandThe email address will not be published. Required fields are marked with *

Name *

Email *

Subject

Message